Zegar atomowy aktualny czas na świeciePoniższy diagram pozwala wybrać trzy strefy czasowe aby sprawdzić aktulany czas


Zegar atomowy - czas online dla Polski oraz innych stref czasowych Najdokładniejszy atomowy zegar znajdujący się pod Londynem, jeden z kilku zegarów atomowych. Zegar wyznacza dokładny czas w Polsce, Europie i na Świecie. Zegar spóźnia się o jedną sekundę na ponad sto milionów lat.
Zasada działania zegara atomowego nie opiera się na fizyce jądrowej, a raczej fizyce atomowej; Wykorzystuje sygnał mikrofalowy, który emituje elektrony w atomach, zmieniając poziom energii. Wczesne zegary atomowe opierały się na maserach w temperaturze pokojowej. Obecnie najbardziej dokładne zegary atomowe najpierw chłodzą atomy do niemal zerowej temperatury, spowalniając je laskami i próbując je zanurzać w fontannach atomowych w wypełnionej mikrofalą wnęce. Przykładem tego jest zegar atomowy NIST-F1, jeden z krajowych standardów czasowych i częstotliwościowych Stanów Zjednoczonych.

Dokładność zegara atomowego zależy od dwóch czynników. Pierwszym czynnikiem jest temperatura atomów atomowych atomsów, które przemieszczają się znacznie wolniej, co umożliwia dłuższe czasy sondy. Drugim czynnikiem jest częstotliwość i wewnętrzna szerokość elektronicznego przejścia. Wyższe częstotliwości i wąskie linie zwiększają precyzję. Krajowe agencje normalizacyjne w wielu krajach utrzymują sieć zegarów atomowych, które są wzajemnie powiązane i są zsynchronizowane z dokładnością 10-9 sekund dziennie (około 1 część w 1014).

Te zegary wspólnie definiują ciągłą i stabilną skalę czasu, Międzynarodowy czas atomowy (TAI). W przypadku czasu cywilnego rozpowszechniana jest kolejna skalę czasowa, skoordynowany czas uniwersalny (UTC). UTC pochodzi z TAI, ale w przybliżeniu zsynchronizowana, używając sekund skoku, do UT1, która opiera się na faktycznym obrocie Ziemi w odniesieniu do czasu słonecznego.