Strefy czasowe w Polsce oraz na całym Świecie

Kliknij na strefę czasową aby sprawdzić aktulany czas

Zegar atomowy - czas online dla Polski oraz innych stref czasowych Najdokładniejszy atomowy zegar znajdujący się pod Londynem, jeden z kilku zegarów atomowych. Zegar wyznacza dokładny czas w Polsce, Europie i na Świecie. Zegar spóźnia się o jedną sekundę na ponad sto milionów lat.

Strefy czasowe to regiony świata, w których obowiązuje ten sam czas standardowy. Służą do uproszczenia pomiaru czasu i zapewnienia spójności w czasie w różnych lokalizacjach geograficznych. Ziemia jest podzielona na 24 strefy czasowe, każda o szerokości około 15 stopni długości geograficznej, w oparciu o obrót Ziemi i koncepcję południa słonecznego.
Oto kilka kluczowych punktów dotyczących stref czasowych:1: Cel: Strefy czasowe istnieją w celu zapewnienia znormalizowanego sposobu wyrażania czasu na całym świecie. Pomagają zsynchronizować działania, takie jak międzynarodowe interesy, podróże i komunikacja, poprzez ustanowienie wspólnego odniesienia dla czasu.

2: Południk zerowy: Południk zerowy, znajdujący się na 0 stopniach długości geograficznej, służy jako punkt odniesienia do określania stref czasowych. Przechodzi przez Greenwich w Londynie i jest znany jako średni czas Greenwich (GMT) lub uniwersalny czas koordynowany (UTC+0).

3: Czas standardowy: Każda strefa czasowa ma czas standardowy, który jest ogólnie oparty na średnim czasie słonecznym określonego południka w strefie. Czas standardowy służy jako odniesienie do ustawiania zegarów i określania czasu w określonej strefie.

4: Przesunięcie strefy czasowej: Czas w danej strefie czasowej jest zwykle wyrażany jako przesunięcie względem czasu UTC. Dodatnie przesunięcia reprezentują czas przed UTC, podczas gdy ujemne przesunięcia reprezentują czas za UTC. Na przykład Nowy Jork (czas wschodni standardowy) ma przesunięcie UTC o -5 godzin, a Tokio (czas standardowy Japonii) ma przesunięcie UTC o +9 godzin.

5: Czas letni (DST): W niektórych regionach obowiązuje czas letni, znany również jako czas letni, w którym zegary są przestawiane do przodu o jedną godzinę w określonym okresie, aby wydłużyć dzień wieczorami. Ta praktyka ma na celu oszczędzanie energii i lepsze wykorzystanie naturalnego światła dziennego. Nie we wszystkich krajach lub regionach obowiązuje czas letni, a daty rozpoczęcia i zakończenia mogą się różnić.

6: Międzynarodowa linia zmiany daty (IDL): Międzynarodowa linia zmiany daty to wyimaginowana linia położona mniej więcej wzdłuż 180 stopni długości geograficznej. Oznacza przejście między datami kalendarzowymi. Przekraczając IDL ze wschodu na zachód, generalnie cofasz się o jeden dzień, a przekraczając z zachodu na wschód, przesuwasz się o jeden dzień do przodu.

7: Granice stref czasowych: Granice między strefami czasowymi nie zawsze są liniami prostymi i mogą się różnić w zależności od podziałów politycznych lub cech geograficznych. W rezultacie sąsiednie regiony mogą mieć niewielkie różnice w swoich przesunięciach czasowych.

8: Skróty stref czasowych: Strefy czasowe są często reprezentowane przez trzyliterowe skróty, takie jak GMT, EST, CST, PST, UTC itp. Skróty te są powszechnie używane w globalnej komunikacji i mierzeniu czasu.


Uważa się, że część czasowa może podlegać korektom, takim jak zmiany zasad czasu letniego lub decyzji politycznych. Dlatego zaleca się skonsultowanie się z wynikami, jakie są oficjalne organizacje mierzące czas lub zasoby internetowe, aby w razie potrzeby uzyskać najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dotyczące strefy czasowej.